Bruno NIERI (1972)

Saison 2022-2023

51 ans
Master 50, Master 3, Open, Seniors et Masters, Masters plus

Saison 2021-2022

50 ans
Master 50, Master 3, Open, Seniors et Masters, Masters plus

Saison 2020-2021

49 ans
Master 45, Master 2, Open, Seniors et Masters, Masters plus

Saison 2019-2020

48 ans
Master 45, Master 2, Open, Seniors et Masters, Masters plus

Saison 2018-2019

47 ans
Master 45, Master 2, Open, Seniors et Masters, Masters plus

Saison 2017-2018

46 ans
Master 45, Master 2, Open, Seniors et Masters, Masters plus

Saison 2016-2017

45 ans
Master 45, Master 2, Open, Seniors et Masters, Masters plus