Diane PEREZ SUZANNA (1994)

Saison 2019-2020

26 ans
Senior, Open, Seniors et Masters

Saison 2018-2019

25 ans
Senior, Open, Seniors et Masters

Saison 2017-2018

24 ans
Senior, Open, Seniors et Masters

Saison 2016-2017

23 ans
Senior, Open, Seniors et Masters

Saison 2015-2016

22 ans
Senior, Open, Seniors et Masters

Saison 2014-2015

21 ans
Senior, Open, Seniors et Masters